РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕХНАТОН, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕХНАТОНMICO+

ИНТЕЛИГЕНТНО ОСИГУРЕН

MICO+ защитава 24 V DC системи

Пести енергия:

изключва всички канали с един управляващ сигнал

Реагира, преди да възникне грешка:

ще бъде подаден цифров сигнал за изключване, когато бъдат достигнати 90% от установения ток

Свързва два товара на канала:

с двойни клеми

www.murrelektronik.comTop