РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон , Списание Енерджи ревю - брой 5, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонЕнергиен мениджмънт с WAGO

Новата система за енергиен мениджмънт на WAGO може да помогне за предприемане на конкретни мерки за понижаване на консумацията, на база на задълбочен анализ на записаните показатели и товарови графици и управление на процесите. Базирана е на подбран хардуер и разработен от WAGO лесен за използване софтуер:

Апликейшън контролер - контролер от хитовата серия PFC200 с модифициран фърмуер и предварително програмиран за енергиен мениджмънт. Освен чисто електрическите величини, записва и други величини и консумативи - газ, топлинна енергия, вода, компресиран въздух, температурни стойности и др. За целта, системата на WAGO предлага:

Свързване на съществуващите сензори към системата;

Анализиране на енергийните данни и предприемане на мерки за подобряване на ефективността;

Генериране на стойности за показателите за изпълнение на стандарта за управление на енергията DIN EN ISO 50001.

Софтуер за Енергиен Мениджмънт на WAGO – лесен за използване, мощен инструмент, предлагащ лесно параметризиране – с един клик на мишката; графичен интерфейс и достъп през HTTPS и стандартен браузър.

Вграден инструмент за визуализация - събраните данни се визуализират и оценяват лесно в различни форми, като диаграми и графики. Ценен инструмент и при подготовка за интеграция в система от по-високо ниво (напр. SCADA)

www.akhnaton.bizTop