РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон, Списание Енерджи ревю - брой 6, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонEVS

300-600W постояннотокови захранвания

Характеристики

• Захранвания - постояннотокови/с

постоянно напрежение

• 300W модел с конвекционно

охлаждане, без вентилатор

• Избор на напрежение за 12, 24 и 48V батерии

• Външен модул за защита от обратен ток (EVS-RP)

Основни спецификации

• 300W отворен платков тип / 600W модел затворен в кутия

• Режими CC (постоянен ток) - 18V (само при 300W модел), 36V и 57VDC

• Режими CV (постоянно напрежение) - 16.7/8.4/5.3A (300W)/16.7/10.6A (600W)

• 5 години гаранция

Типични приложения

• Зареждане на различни типове батерии, вкл. Lithium-Ion, Nickel-Hydride, Lead-Acid.

• За постояннотокови приложения: електролиза, системи за пречистване на вода

• LED осветление и рекламни дисплеи

www.akhnaton.biz

AkhnatonTop