РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон, Списание Енерджи ревю - брой 5, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонКонтактори TeSys D Green

По-широк обхват на захранващото напрежение – променливо или постоянно

Гамата TeSys D е допълнена с нови контактори, отличаващи се с AC/DC бобини (всяка бобина може да бъде захранена или с променлив, или с постоянен ток), по-ниска консумация на енергия и още много новости.

• Малък управляващ ток > По-ниска постоянна енергоконсумация

Намалената мощност на бобината (едва 0.5 W/24 V DC за бобината с код BBE) допринася за подобряване на енергийната ефективност на машините.

• Малък управляващ ток > Директно PLC управление за контактори до 80 A.

Контакторите TeSys D Green (с код на бобината BBE) могат да бъдат задействани с изходни статични стойности 24 V DC/500 mA, като вече не е необходим релеен интерфейс.

• Непрекъснат мониторинг/управление на тока от бобината > Постоянно време на затваряне/отваряне, независимо от флуктуациите на напрежението, за надеждно извършване на повторяеми дейности.

• Непрекъснат мониторинг/управление на тока от бобината > Намалено трептене на контактите, дължащо се на удари и вибрации на машината, което предотвратява неколкократното отваряне и затваряне преди да се установи стабилно затворено състояние.

• Поддържат предходни стандартни размери и клемни конфигурации > един контактор TeSys D Green може да замени множество TeSys D контактори като резерва, когато е необходима поддръжка, при това с подобрени експлоатационни характеристики.

www.akhnaton.biz

AKHNATONTop