РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТ

Следвайки най-новите тенденции на пазара, водещата българска инженерингова фирма Ехнатон, в партньорство с италианския производител SCAME, представя ефективни, ценово атрактивни и удобни зарядни станции за електромобили.

 

WALL BOX с управление на мощността
Зареждането на електрическо превозно средство може да разходва голяма част от електричеството, с което разполага дадено домакинство или сграда.Ето защо функцията POWER MANAGEMENT в съответните модели зарядни станции от серията WALL BOX на SCAME е от ключова важност.

 

Тази функция, с която разполага само SMART WALL BOX, позволява да се регулира разходът на електричество, предназначено за зареждане на електромобила, на базата на изчисляване на моментната консумация на електроенергия в дома и да се адаптира към мощността, използвана от домашните уреди, като се елиминира рискът от проблеми с електромера или претоварване на електрическата система. Устройството също така може да управлява енергия, произведена от фотоволтаична система.

 

ЕХНАТОН
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

 

www.akhnaton.bizTop