ЕК финансира със 78 млн. евро проекта за разширение на газовото хранилище в Чирен

Газ, Нефт, ВъглищаНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 2, 2022 • 30.03.2022

ЕК финансира със 78 млн. евро проекта за разширение на газовото хранилище в Чирен

Европейската комисия (ЕК) финансира със 78 млн. евро проекта за разширение на подземното газово хранилище в Чирен. Той е един от одобрените пет енергийни проекта и единственият от областта на природния газ, за които Европейската комисия обяви, че е постигнато съгласие сред държавите членки за финансиране по Механизма за свързване на Европа (CEF). ЕК отбелязва важността на проекта за сигурността на доставките в региона на Югоизточна Европа, както и приноса му за постигане на декарбонизация и преход към чиста енергия. Допустими за финансиране по CEF са само проекти, които са определени от ЕК за проекти от общ интерес (PCI). Разширението на ПГХ “Чирен” неизменно е включвано във всички PCI списъци от 2017 г. насам.

Проектът предвижда увеличаване на обема на активния газ до 1 млрд. м2, а на дневния капацитет на нагнетяване и добив до 8 – 10 млн. м2/ден. Увеличаването на капацитета на хранилището ще насърчи търговията с природен газ и ще подобри пазарната интеграция в Югоизточна Европа чрез стимулиране на конкуренцията и подобряване на ликвидността на газовите пазари в региона.

“Наличието на достатъчен капацитет за съхранение в региона е от ключово значение за алтернативните доставчици на природен газ, особено за тези на втечнен природен газ, тъй като осигурява възможност за гъвкавост при управлението на доставките”, коментира изпълнителният директор на Булгартрансгаз Владимир Малинов.


Top