ЕК публикува нов доклад за киберсигурността в енергийния сектор

Сп. Енерджи ревю - брой 2, 2017 • 25.04.2017 •

Европейската комисия публикува нов доклад, изготвен от експертна група, относно киберсигурността в енергийния сектор. В доклада се посочват областите, в които трябва да се предприемат действия за подобряване на киберсигурността и управление на рисковете за енергийната инфраструктура.

Документът идентифицира стратегическите предизвикателства и специфични нужди за киберсигурност в енергийния сектор в четири ключови области: управление на рискове и заплахи, киберотбрана, устойчивост, както и капацитета и компетенциите, необходими да се предприемат действия.

Докладът предлага Европейската комисия да анализира потенциалните заплахи за киберсигурността в рамките на ЕС и как да се бори с тях, а също така да насърчи енергийните региони на ЕС да си сътрудничат и обменят данни за рискове относно киберсигурността.

Експертите също така предлагат създаването на регулаторна рамка, която ще подпомогне подготовката за евентуални атаки и ще набележи мерки за подобряване на устойчивостта на енергийната инфраструктура спрямо възможни нарушения на сигурността.

Top