РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Екоенерджи Технолоджи, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Екоенерджи Технолоджиtechnology

когенерация и възобновяеми енергийни източници

8600 Ямбол, ул. „Г.С. Раковски” №1, офиси: 302, 316, 406;

тел.: +359 46 663670; факс: +359 46 663672; e-mail: office@ecoenergybg.eu www.ecoenergybg.euTop