РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Екоенерджи Технолоджи, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Екоенерджи Технолоджи• Koгенерация

• Енергия от специални газове

• Биогаз

• Сметищен газ

• Канализационен газ

• Пиролизен газ

• Газове от

химическата промишленост

• Търговия с редуцирани емисии

Ямбол 8600, ул. Г.С.Раковски 1, офиси: 302,316, 406

тел.: +359 46 66 36 70, факс: +359 46 66 36 72, e-mail: office@ecoenergybg.eu

www.ecoenergybg.euTop