Екологичен метод за производство на метан с енергия от слънцето

ВЕИ енергетикaИновацииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2012

Вдъхновени от фотосинтезиращия процес, при който растенията използват слънчевата светлина, за да преобразуват въглеродния диоксид в органични съединения, изследователският екип на американската компания HyperSolar разработи нова система за производство на водород. Системата се захранва със слънчева енергия и синтезира водород от вода, от който в последствие при реакция с въглероден диоксид, се произвежда метан. Той може да се използва като директен заместител на традиционния природен газ, без сондажи и опасни технологии като фракинга, като в същото време се контролира нивото на въглеродните емисии.

„В същността на нашата революционна технология стоят наночастици, които оперират като самостоятелна фотоелектрохимична система, съдържаща слънчев абсорбер, капсулиран в защитна обвивка, която създава електрически заряд при усвояването на фотони от Слънцето. Процесът не изисква друг източник на енергия, което превръща технологията ни в един изключително високотехнологичен и икономичен подход в производството на водород. Произведеният екологично чист, възобновим газ може да се използва в електроцентрали, в промишлени инсталации или превозни средства - навсякъде и по всяко време”, коментират учените.

С използването на най-новите постижения в нанотехнологиите, HyperSolar могат да спомогнат за избягването на неблагоприятните аспекти при добива на природен газ, като в същото време съществуващата инфраструктура продължи да се използва чрез фундаментална промяна на източника на газ.
ЕКСКЛУЗИВНО


Top