РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕКОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕКОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГЕкотех инженеринг оод

• Проектиране и изграждане на инсталации за неутрализиране на технологични газове

• Проектиране и изграждане на инсталации за производство на цветни метали

• Газификация на металургични пещи, работили преди това с газьол, мазут и други горива

• Проектиране и изграждане на инсталации за преработка на металургични отпадъци

• Топлоизолация на тръбопроводи и газопроводи със свръхлеки химически устойчиви материали (от –70оС до +130оС)

• Антикорозионни и киселинноустойчиви покрития

• Система за управление на качеството ISO 9001:2008

София 1407, бул. “Черни връх” 67

тел.: (02) 868 72 41, тел./факс: (02) 868 7203

e-mail: info@ecotech-eng.com

www.ecotech-eng.comTop