РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕКОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕКОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГТехнически решения за минимизиране на емисиите от прах и вредни газове

antherm Filtration е водеща фирма в предлагането на технически решения в oбластта на контрола по замърсяването на въздуха в голяма част от промишлените отрасли. Компанията комбинира опита и експертните познания на четири международно признати доставчици - Airmaster, BMD Garant, Cattinair и Nordfab, за да осигури на своите клиенти висока ефективност, надежност, ниски енергийни разходи и пълно съответствие със задължителните стандарти. Като водещ доставчик на продукти, даващи технически решения за контрол и управление на замърсяването на въздуха, Dantherm Filtration разполага с богата гама от изцяло усъвършенствани продукти, която на практика покрива всички изисквания в редица промишлени сектори - асфалтова и циментова промишленост, чугунолеене, стоманолеене и машиностроително производство, химия и фармацевтика, хранителна и пивоварна промишленост, производство на хартия и пластмаси, дървообработващa индустрия, леярско производство и други. Партньорът на Dantherm Filtration в България - фирма Екотех Инженеринг предлага пълната гама технически решения на датския производител, както и предпроектно проучване, проектиране, инженеринг, доставка, монтажни и пусково-наладъчни работи, дългосрочен сервиз и поддръжка на оборудването.

Dantherm Filtration MJX ръкавен филтър

Dantherm Filtration MJХ филтрите осигуряват пулсо-струйно очистване и са налични в обхвата от 1 000 m3/ч до

25 000 m3/ч. MJХ филтърът е приспособен с тръбовидни филтърни ръкави, изработени от иглонабити филци и е подходящ за високи концентрации на труден за филтриране прах.

Dantherm Filtration MJС патронен филтър

Dantherm Filtration МJС филтрите предлагат пулсо-струйно очистване и са налични в обхвата от 1 000 м3/ч до 35 000 м3/ч.

МJС филтърът е приспособен с патрони от щапелно свързана филтърна материя, подходящи за малко натоварени процеси, с наличност на сух, свободно летящ, фин прах. Филтрите се отличават с чисти вътрешни профили, без прахови капани и странично отстраняване на праха от патроните. Особеностите им включват алтернативни дължини на ръкавите, вграден вентилатор 0,75 до 18,5 kW с алтернативен шумозаглушител, вторична филтрация и изпускателен отвор за експлозия.

Охладители тип KS и KU

При някои процеси се получават високи температури на изходящите газове, които са твърде високи, за да се обработят директно посредством филтрите. Dantherm Filtration охладителите KS и KU са конструирани да редуцират температурата на газовете до ниво, в което може да се използват евтини филтърни тъкани. Модулната охладителна система е подходяща за процеси с високи натоварвания на прах. Може да се обработва дори и лепкав прах, вследствие на това, че автоматизираната очистваща система запазва топлопренасянето според изчисленото ниво.

Касетъчен тип КS и КU охладители

КS охладителят съчетава предимствата на топлообменник с тези на сепаратор за грубо очистване. Сред предимствата му са ниските инвестиционни разходи, голямата ефективност и минималните разходи за поддържане.

При версията КU охладители, охлаждащият въздух е предварително подгрят, с цел предотвратяване на корозията в самия охладител, като е предвидено охлаждащите тръбопроводи да останат над точката на оросяване на преминаващите газове. Нивото на предварителното подгряване е регулируемо, за да отговаря на действителните условия на газовете.

Очистващи системи за димни газове

Освен традиционното приложение на ръкавните филтри (намаляване на праховите емисии) филтрите FS и FD много пъти са били използвани да минимизират емисиите от вредните газове, като HCL, НF, Нg, РССF/РСDF и други. Тези емисии се получават от процеси в топилни пещи за метален скрап, инсинератори за изгаряне на отпадъци, крематориуми, парни котли с изгаряне на въглища или мазут и могат да се редуцират посредством така наречения „сух абсорбционен процес”. Различни видове добавки, прибавени в димните газове, посредством пневмотранспортна система, абсорбират вредните газове и реагират с киселинните компоненти. Следователно тези филтри отстраняват едновременно прахообразните продукти от реакцията и другите прахови компоненти. Специално Dantherm Filtration FS-филтърът е много подходящ за този вид очистване на димните газове, поради плавното и равномерно очистване и ниското остатъчно съдържание на изпускания прах.

За повече информация:

Екотех Инженеринг ООД

гр. София, бул. Черни връх 67, мобилен: 0888 899 252

e-mail: info@ecotech-eng.com

www.ecotech-eng.comTop