ЕЛ КОНТРОЛ предлага висока ефективност и енергийни спестявания с двигателите SynRM на ABB

Енергийна ефективностФирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 4, 2020 • 01.07.2020

ЕЛ КОНТРОЛ предлага висока ефективност и енергийни спестявания с двигателите SynRM на ABB
ЕЛ КОНТРОЛ предлага висока ефективност и енергийни спестявания с двигателите SynRM на ABB


ЕЛ КОНТРОЛ предлага на българския пазар високоефективния реактивен синхронен двигател SynRM на ABB, който наскоро беше посочен в доклад на Световния икономически форум (WEF) като една от иновациите от изминалото десетилетие, допринасящи за ускоряване на енергийния преход.

 

Електрическите двигатели са отговорни за около 53% от глобалното потребление на електроенергия, сочи скорошно проучване на Международната агенция по енергетика (IEA). Тези двигатели са доказали ключовата си роля за широк диапазон от индустриални сектори, задвижвайки помпи, компресори, вентилатори, пробивни машини, миксери или оборудване за манипулиране с материали посредством преобразуване на електрическата енергия в механична. Отчитайки позицията на електрическите двигатели като един от най-големите консуматори на електроенергия, дори малки подобрения в ефективността им могат да доведат до значителни енергийни спестявания, което ще допринесе и за повишаване на устойчивостта в световен мащаб.

 

Високоефективният двигател SynRM, представен на пазара от ABB през 2011 г., предлага предимствата на производителността на технологията на постоянните магнити, като същевременно не използва редкоземни магнити. Друго преимущество на SynRM е, че за разлика от индукционния двигател, той няма индуциран ток в своя ротор и следователно няма свързани загуби на енергия. Според резултатите от няколко изследвания на казуси в промишлени инсталации, в зависимост от приложението може да бъде реализирана икономия на енергия до 25%. В допълнение, тази технология позволява по-ниски температури на лагерите и намотките, което гарантира по-високо ниво на надеждност и удължен експлоатационен живот. Благодарение на дизайна на двигателя, той генерира по-малко шум, което допринася за по-добри условия на работната среда.

 

Както е известно, електрическите двигатели се класифицират по отношение на енергийната ефективност с Международна степен на ефективност (IE) от 1 до 5. Иновативните двигатели SynRM на ABB отговарят на новия, понастоящем най-висок клас енергийна ефективност IE5, определен от Международната електротехническа комисия. SynRM предлагат възможност за редуциране на загубите на енергия с до 50%, както и значително по-ниско енергопотребление в сравнение с широко разпространените IE2 индукционни двигатели. Благодарение на факта, че двигателите SynRM се управляват от задвижвания с променлива скорост, които предоставят точното количество енергия, необходимо за изпълнение на конкретната задача, размерът на енергийните спестявания нараства допълнително. От изчисления на ABB става ясно, че инсталираната база задвижвания с променлива скорост на компанията спестява 515 TWh енергия през 2017 г., което е еквивалентно на глобалното потребление на електроенергия в рамките на приблизително осем дни.

 

Избирайки двигателите SynRM на ABB, предлагани от ЕЛ КОНТРОЛ, индустриалните потребители получават оптималното решение за намаляване на консумацията на електроенергия и свързаните с нея емисии на въглероден диоксид и същевременно повишена производителност и по-ниски разходи за жизнения цикъл.


 


www.elkontrol.com

 


Top