РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕЛ-ТЕСТ, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕЛ-ТЕСТОфис: 1632 София, ж.к. “Овча купел”,

ул. “Президент Линкълн” №82B

Инженерингова дейност за електрически уредби

ниско,средно и високо напрежение.

Консултантска дейност.

Инженеринг на SCADA системи.

Независими експертизи и анализи на ел. съоръжения,

релейна защита и автоматика.

Акредитиран орган за контрол от вид “ С ”.

Монтажни и пусково-наладъчни работи

на ел. уредби.

Производство и асемблиране на ел. табла.

Прахово боядисване.

Съединяване и измерване на оптични линии.

Монтиране на кабелни глави, муфи и щекери.

Съоръжения работещи с елегаз (SF6).

Системи за енергиен мениджмънт.

Строителство, строителна дейност

и механизация.

Фирма “Ел - Тест” притежава:

- Сертификат по ISO 9001; 14001 и OHSAS 18001

- Сертификат за регистрирана търговска марка.

тел. 02/89 - 567 - 00

факс. 02/89 - 567 - 01

www.el-test.com

e-mail:office@el-test.comTop