Елаците-Мед стартира петата си стажантска програма

БизнесСп. Енерджи ревю - брой 4, 2015

На 1 юли т. г. дружеството за добив и обогатяване на медни и златосъдържащи руди Елаците-Мед даде официален старт на стажантската си програма. Тя е насочена към студенти, успешно завършили III курс по специалността и дипломанти, желаещи да приложат на практика познанията и професионалната си подготовка, придобити по време на образованието.

Инициативата се провежда за пета поредна година, като в тазгодишната програма за юли, август и септември участие ще вземат 32-ма студенти от Минно-геоложки университет, Химико-технологичен и металургичен университет, Технически университет - София, Университет по архитектура, строителство и геодезия гр. София, Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" гр. София, УНСС, Софийски университет, Икономически университет гр. Варна, както и един студент, обучаващ се в Политехнически университет в гр. Милано, Италия.

Стажът се провежда в Обогатителен комплекс, с. Мирково и в Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе на Елаците-Мед. Одобрените кандидати ще се обучават в специалностите: Геология, Геология и геоинформатика, Маркшайдерство и геодезия, Обогатяване и рециклиране на суровини, Индустриални технологии, Инженерна екология и опазване на околната среда, Хидротехническо строителство, Индустриален мениджмънт, Икономика на транспорта, Автоматика, информационна и управляваща техника и др.

Направленията и отделите, в които са разпределени стажантите, са: цех "Мелнично-флотационен", цех "Ремонтно-механичен", цех "Водно и хвостово стопанство", отдел "Геоложки", отдел "Маркшайдерски", отдел "Геотехнически", отдел "Маркетинг и търговия", "Химическа лаборатория", "Изследователска лаборатория", отдел "Капитално строителство", отдел "Информационни системи в минната промишленост", отдел "Човешки ресурси".


Top