Електра Холдинг изгражда електроцентрала на биомаса и когенерация в община Марица

ВЕИ енергетикaПроекти, реализацииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2012

Електра Холдинг договори изграждането на електроцентрала на биомаса край с. Строево, Община Марица. Съоръжението, на стойност 20 млн. евро, ще заема площ от двадесет декара. Мощността на централата ще бъде 5 мегавата. Шест мегавата ще е вторично отделяната топлинна мощност и това е предпоставка за изграждане в района на следващ етап на големи оранжерии по европейски модел. Остатъчните продукти ще се продават като естествена тор, използван в земеделието. Разкритите работни места ще бъдат петнадесет, но очакванията са около 150 души допълнително да са ангажирани със събирането и доставянето на нужните около 40 000 тона биомаса годишно. Очаква се строителните дейности по изграждане на централата да стартират в началото на лятото. Това е първата от набелязаните десет подобни инвестиции на територията на България, които дружеството смята да реализира в близките две години.

Испанският енергиен холдинг Електра Холдинг стартира дейността си на българския пазар през 2009 г. Програмата на компанията за развитие на енергийни проекти у нас включва шест основни направления: вятърна енергия, соларна енергия, енергия от биомаса, хидроенергетика, когенерация на газ и енергия от отпадъци, като най-голям дял испанските инвеститори отреждат на мощностите във ветрогенератори. За постигането на тези цели компанията обяви, че ще инвестира около 650 млн. евро в страната и ще осигури директно и индиректно 700 работни места. Финансирането на проектите се осъществява както със собствени средства, така и с листване на компанията на испанската борса.

До този момент холдингът има участие в няколко проекта в у нас: в Северна България - биомаса 9 MW; биогориво - 30 000 тона/година; Централна България - биомаса 10 MW; Южна България - вятърни паркове 480 MW.

През 2010 г. компанията още веднъж потвърди интереса си към българския пазар, като обяви партньорството си с друга испанска фирма - строителната Grupo Ortiz, насочено към изграждане на инфраструктурни проекти в България и Източна Европа. Grupo Ortiz е водеща строителна компания от Мадрид, която работи предимно по проекти в областта на инфраструктурата, строителството на различни обществени и жилищни сгради, и реализацията на енергийни проекти чрез изграждането на различни инсталации. Двете компании създадоха съвместното дружество Ортис Електра, което работи в инфраструктурния сектор в България.

Отново във връзка с инвестиционната дейност на компанията в областта на ВЕИ, в края на миналата година, Електра Холдинг и EQTEC Iberia създадоха съвместна енергийна компания EQTEC ENERGY, чиято цел е развитие на международни енергийни проекти в областта на биомасата, когенерацията и енергията от отпадъци. Основният интерес на новосъздадената компания е изграждането на електроцентрали за газификация на биомаса.

Източник на илюстративния материал: Електра Холдинг
ЕКСКЛУЗИВНО


Top