Електрическа термография

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 5, 2017Електрическата термография служи за откриване на термични аномалии в електрическите инсталации вследствие на естествено вътрешно съпротивление от една страна и контактното съпротивление, от друга.

Тези съпротивления водят до нагряване на компонентите. Главната задача на електрическата термография е да открие дефектирали електрически връзки и да локализира аномалии от претоварване на жиците, компонентите и превключвателите.

Фигура 1

Използването на неподходящ материал за връзка води до високи вътрешни контактни съпротивления, а оттам и до прегряване.

Фигура 2

С термографията лесно можете да откриете „горещите точки" на компонентите. Тук се вижда един бушон, чиято температура е доста по-висока от тази на останалите бушони.

Фигура 3

Контактната пружина се е износила през годините и притискащата сила не е достатъчна за пренасяне на електрическата мощност. Поради това, контактното съпротивление се увеличава и компонентите започват да прегряват.

Фигура 4

Температурата на свързващите части се повишава поради прекъснати винтови съединения, счупени скоби или пружини, или поради разпадане на притискащите дискове.


Top