РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕЛЕКТРО ПЛЮС, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕЛЕКТРО ПЛЮСШинопроводът е най-модерното решение в преноса на електроенергия за различни приложения: захранване на машини, оборудване и осветление във всякакви сгради като складове, цехове, заводи, административни сгради, болници и други.

Предимства на шинопроводите (спрямо стандартна инсталация с кабели):

- Лесен монтаж и лесна промяна при изградена вече инсталация

- употреба на много малко количество изолиращи материали като пластмаса. Тези, които все пак се използват, са самозагасящи се и безхалогенни.

- Ниско електромагнитно лъчение – металната обвивка на шинопровода служи като екранTop