РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ ООД

обхваща с дейността си следните области:

Планиране на енергийни системи, изследвания и проучвания,

предвиждания и експертни оценки, проектиране и управление

на електроенергийни обекти

Проучване и проектиране на електропроводи, подстанции

и градски мрежи

Проучване и проектиране на Ветроенергийни паркове

и фотоволтаични централи

Проектиране на системи за автоматичен контрол

на електроенергийни обекти, SCADA

Оптични връзки в енергетиката

Консултантски и инженерингови услуги

Инженерни и търговски дейности и маркетинг

ПОДСТАНЦИИ

Проучвания и изследвания на цялостни подстанции

и ел.уредби, вкл. ЗРУ, разширение и реконструкция

Еднолинейни схеми

Компановки на подстанции и ел.уредби до 400 kV

Схеми за управление и блокировки

Релейни защити и автоматика

Заземителни и мълниеотводни инсталации

Всички изчисления, необходими за изпълнение на проекта

АС част, планировка, пътища, ВиК

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Изследвания за присъединяване към ЕЕС 110 ? 400 kV

Присъединяване на централи, ветроенергийни паркове,

фотоволтаични централи и консуматори на ел.енергия към ЕЕС

Проучване и проектиране на ветроенергийни паркове

Проучване и проектиране на фотоволтаични централи

АС част, планировка, пътища, ВиК

ЕНЕРГИЙНИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

И ПРОУЧВАНИЯ

Планиране на енергийни системи или обекти

Енергийни проучвания и изследвания

Перспективни проучвания

Режимни изследвания

Потокоразпределения и токове на късо съединение

Експертни оценки

ЕЛЕКТРОПРОВОДИ

Проучване и проектиране на ВЛ 110 ? 400 kV

Проектиране на КЛ 110 ? 400 kV

Геодезично заснемане на трасета

Оразмеряване и конструиране на стълбове за ВЛ

Профили и разпределение на стълбове по трасето на ВЛ

1303 София; ул. ”Марко Балабанов” № 4А

тел./факс 02/952 14 46; тел. 02/952 61 82, 84; 0886 430 089

eep@electroenpro.com; www.electroenpro.comTop