РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ, Списание Енерджи ревю - брой 6, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ ООД

обхваща с дейността си следните области:

? Планиране на енергийни системи, изследвания и проучвания,

предвиждания и експертни оценки, проектиране и управление

на електроенергийни обекти

? Проучване и проектиране на електропроводи, подстанции

и градски мрежи

? Проучване и проектиране на Ветроенергийни паркове

и фотоволтаични централи

? Проектиране на системи за автоматичен контрол

на електроенергийни обекти, SCADA

? Оптични връзки в енергетиката

? Консултантски и инженерингови услуги

? Инженерни и търговски дейности и маркетинг

ПОДСТАНЦИИ

? Проучвания и изследвания на цялостни подстанции

и ел.уредби, вкл. ЗРУ, разширение и реконструкция

? Еднолинейни схеми

? Компановки на подстанции и ел.уредби до 400 kV

? Схеми за управление и блокировки

? Релейни защити и автоматика

? Заземителни и мълниеотводни инсталации

? Всички изчисления, необходими за изпълнение на проекта

? АС част, планировка, пътища, ВиК

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

? Изследвания за присъединяване към ЕЕС 110 ? 400 kV

? Присъединяване на централи, ветроенергийни паркове,

фотоволтаични централи и консуматори на ел.енергия към ЕЕС

? Проучване и проектиране на ветроенергийни паркове

? Проучване и проектиране на фотоволтаични централи

? АС част, планировка, пътища, ВиК

ЕНЕРГИЙНИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

И ПРОУЧВАНИЯ

? Планиране на енергийни системи или обекти

? Енергийни проучвания и изследвания

? Перспективни проучвания

? Режимни изследвания

? Потокоразпределения и токове на късо съединение

? Експертни оценки

ЕЛЕКТРОПРОВОДИ

? Проучване и проектиране на ВЛ 110 ? 400 kV

? Проектиране на КЛ 110 ? 400 kV

? Геодезично заснемане на трасета

? Оразмеряване и конструиране на стълбове за ВЛ

? Профили и разпределение на стълбове по трасето на ВЛ

1303 София; ул. ”Марко Балабанов” № 4А

тел./факс 02/952 14 46; тел. 02/952 61 82, 84; 0886 430 089

eep@electroenpro.com; www.electroenpro.comTop