Електротабла в съответствие с IEC 61439-1 & 2

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 6, 2017

Новите стандарти IEC 61439-1 и IEC 61439-2 замениха предходния стандартI EC 60439-1 през януари 2009г. През 2011г. излезе второто издание на IEC 61439, което замени първото и същевременно включи значителни технически промени спрямо предишното.

Legrand предлага на своите клиенти продукти, които отговарят напълно на новите изисквания.

За обекти до 160А, Legrand предлага гамата табла XL3-160, които са в различни конфигурации от 2х24М до 6х24М, скрит и открит монтаж, монтаж в гипс-картон, метални и пластмасови конструкции, със стъклени или плътни метални врати, IP30 до IP43. Таблата могат да се присъединяват едно към друго, което позволява висока гъвкавост на решенията.

За обекти до 400А, Legrand предлага гамата табла XL3-400. Метални шкафове и кутии, IP30 до IP55, капацитет 24 модула на ред. Намалена дълбочина за оптимална икономия на място. Лесно и надеждно инсталиране на оборудване благодарение на функционалните опори, интегрирани в задната част на шкафа. Възможност за сдвояване за по-голям капацитет. Перфектен индекс на защита от IP40 до IP55 благодарение на металните или стъклени врати.

За обекти над 400А Legrand предлага гамата табла XL3-800 и XL3-4000/6300. Метални шкафове и кутии, IP 30 до IP 55, капацитет от 24 или 36 модула на ред. Лесно и надеждно инсталиране на оборудване благодарение на функционалните опори. Многобройни конфигурации, с които може да се използва цялото оборудване за защита от Legrand до 6300A с множество решения за електро-дистрибуция. Оптимизирано токоразпределение.


Top