РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Електрум, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Електрумпроизвежда токоизправители:

• За стационарни акумулаторни батерии (алкални и киселинни);• С вградени батерии за непрекасваемо захранване;

• За електротехнологични процеси (електролиза, флотация, галванотехника);

• Мобилни за резервно захранване;• Лабораторни с широк диапазон на регулиране;София, 1700, Студентски град, ул. „Проф. Кирил Попов“ 51; тел.: 02/ 962 14 90, 962 13 72; факс: 02/ 962 14 52; e-mail: electrum@electrum.bg

www.electrum.bg


Други рекламни публикации на Електрум


Top