РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕЛЕКТРУМ, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕЛЕКТРУМпроизвежда

токоизправители:

• За стационарни акумулаторни батерии (алкални и киселинни);• С вградени батерии за непрекъсваемо захранване;

• За електротехнологични процеси (електролиза, флотация, галванотехника);

• Мобилни за резервно захранване;• Лабораторни с широк диапазон на регулиране;

София, 1700, Студентски град, ул. „Проф. Кирил Попов“ 51; тел.: 02/ 962 14 90, 962 13 72;

факс: 02/ 962 14 52; e-mail: electrum@electrum.bg

www.electrum.bg


Други рекламни публикации на ЕЛЕКТРУМ


Top