РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Елпром ЗЕМ, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Елпром ЗЕМЕлпром ЗЕМ - иновативност и качество

Елпром ЗЕМ е специализиран в конструиране, разработване, производство, изпитване, доставка и монтаж на средни и големи въртящи се електрически машини. Основно перо в нашата дейност е производство и рехабилитация на хидрогенератори за български и международни ВЕЦ и МВЕЦ. Оборудването и апаратурата, с която разполагаме, ни дават големи възможности и потенциал и ни поставят на челно място сред конкурентите в Европа и света.

Към настоящия момент Елпром ЗЕМ има възможност да изработва хидрогенератори с номинална мощност до 235 MVA, номинално напрежение до 24 kV, честота 50/60 Hz, степен на защита: IP 23, 44, 54, 55.

Произведените и рехабилитираните хидрогенератори се обработват с изолация от ново поколение, разработена от специалистите на Елпром ЗЕМ. Главното предимство на този тип изолация е, че след ремонт тя увеличава енергийната ефективност на хидрогенератора до 14,2 % спрямо предишните стойности. Елпром ЗЕМ разполага с технологична линия от 5 центъра за полагане на изолацията, а самата технология е защитена с патент за изобретение.

Сред основните клиенти за произведени и рехабилитирани хидрогенератори от Елпром ЗЕМ са: Национална Електрическа Компания ЕАД - България, вкл. хидровъзел „Цанков камък”, Вап Хидро - България, Vuje a.s. - Словакия, Mavel - Чехия, KBL - Индия, Hydromax - Канада, Norplan/ABB - Норвегия и други.

Технологии и сертификати

В практиката си Елпром ЗЕМ използва нови технологии с цел максимизиране живота и ползите на произвежданите и рехабилитираните машини. Наред с постоянната развойна дейност, ние в Елпром ЗЕМ обръщаме особено внимание на околната среда и условията на труд на територията на завода. Работата ни е сертифицирана по няколко стандарта от Международната Организация по Стандартизация (ISO).

Патент за изобретение

На техническия панаир в Пловдив през 2006 г. Елпром ЗЕМ официално представи патент за разработка на „Нова изолационна система за статорна намотка Високо Напрежение на хидрогенератори”. Той е за нов вид изолационна система, използвана в производството и рехабилитацията на електрически мотори и хидрогенератори. Обработените с тази изолация машини са с повишена енергийна ефективност до 14%. За патента Елпром ЗЕМ е награден със Златен медал и Диплом на Пловдивския панаир през 2006 г.

Елпром ЗЕМ е сертифициран по следните стандарти:

ISO 9001-2008 - Система за управление на качеството; ISO 14001-2004 - Система за управление на околната среда; OHSAS 18001-2007 - Системи за управление на здравето и безопасността при работа.Top