РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Елпром ЗЕМ, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Елпром ЗЕМлидер в производството на хидрогенератори в България и региона!

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ –

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ – „ЕЛПРОМ ЗЕМ“ АД

За повече информация може

да посетите www.elprom-zem.com

и щанда ни на Международния Технически Панаир Пловдив - 13-Е12

- нова маркетингова политика

- обогатено техническо оборудване

- покриване на новите европейски стандарти за енергийна ефективност IE 1, IE 2 и IE 3

- технологични иновации в производствения цикъл

- високо качество на продукцията

- покриване на световни стандарти за качество

- експанзия в международен мащаб

1271 София, бул. Рожен 41, zem@elprom-zem.com

тел.: 02/ 938 29 40, 936 03 67, факс: 02/ 936 03 47

Елпром ЗЕМ с успешен проект в чужбина

През месец август т. г. Елпром ЗЕМ АД успешно приключи изпълнението на доставките по проект Ал-Фалуджа, който е възложен от Министерството на водните ресурси на Република Ирак. Проектът бе за комплексна доставка на 15 броя помпени агрегати за напояване с мощност между 20 и 130 kW, като включва освен помпените агрегати, също така доставка на контролно и електрическо оборудване и тръбопроводи. Значителна част от доставените продукти и материали са българско производство.

С успешното приключване на всички доставки, Елпром ЗЕМ АД попада в белия списък на Република Ирак за коректни доставчици, което следва да се отрази в бъдещите търговски отношения между компанията и държавните структури на Република Ирак, а също и да възвърне традиционно добрите търговски отношения между двете държави.

Наред с проект Ал-Фалуджа, Елпром ЗЕМ АД успешно приключва рехабилитационните дейности по ХГ1 на ПАВЕЦ Орфей и ХГ1 на ВЕЦ Студен Кладенец по Договори с Националната Електрическа Компания, като комплексните рехабилитации повишават енергийната ефективност с над 10%. Натовареността на Елпром ЗЕМ АД с производството на нови нисковолтови и високоволтови трифазно електродвигатели е висока, с което отчитаме ръст в поръчките с 15% спрямо същия период на 2010 г.

Не на последно място е фактът, че продължава технологичното оборудване на Елпром ЗЕМ АД, съфинансирано от програми на Европейския съюз, с нови производствени мощности и обогатяване на техническия парк със съвременна апаратура за специфични измервания и контрол на качеството както на произвежданата продукция, което има за цел да отговори на високите изисквания на клиентите ни и да е в съответствие със световните норми за енергийна ефективност. Една от тях е полуавтоматична машина за производство на полюсни бобини за хидрогенератори от швейцарската фирма Микамейшън ще позволи да се повиши прецизността и скоростта за производството, което е съществено предимство за нашите клиенти. Сред нововъведенията се открояват уред за измерване на въртящия момент на електродвигатели и машина за индукционно загряване, тип MINAC.

Нововъведенията в Елпром ЗЕМ и участието в най-големите технически изложения, сключените нови договори за доставка на хидрогенератори и електродвигатели, първия реализиран проект за комплексна доставка за чужбина, са ясни примери за стремежа на Елпром ЗЕМ АД за възвръщане на позициите си на международните пазари.Top