Елтрак България достави оборудване за рудник "Ада тепе"

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2019 • 04.06.2019

Елтрак България достави оборудване за рудник

Предизвикателството да се добива безопасно, с висока ефективност и конкурентоспособност е стимул за обединяване на постиженията на ИТ индустрията и високите технологии с традиционните методи на добив. Това демонстрира и “Дънди Прешъс Металс”, като прилага и развива в партньорство технологии за добив и преработка на руда, с което се нарежда сред иновативните компании в световната минна общност.

 

Минният сектор в България има бъдеще

“Най-вълнуващото е, че има място за голямо професионално развитие, което тепърва предстои. Светът се развива много динамично, а минерално-суровинният сектор е в основата на високите технологии”, обобщава д-р инж. Илия Гърков, изпълнителен директор на Дънди Прешъс Металс в България. “Рудник “Челопеч” и новооткритият ни рудник “Ада тепе” в Крумовград са успешни, защото търсим промяната, непрекъснатото подобрение, динамиката. Крачките, които правим, въвеждайки технологични новости, подпомагат индустрията в България, но имат отражение и в световен мащаб. Доказателство за това е големият интерес към нас от страна на много водещи международни минни компании”, допълва той.

Погледнато в глобален план, реализирането на един минен проект изисква дълго време - от първите стъпки на проучването до осъществяването на реалния добив. Освен че е дейност, свързана с голям риск, минният бизнес се налага да носи все по-голяма отговорност към обществото и околната среда.

“До реализацията на проекта за открит добив на злато в Крумовград се стигна след близо 12-годишна работа с обществеността, НПО и институции. Така рудник “Ада тепе” стана първият новоразработен рудник в България за последните 40 години”, разказва инж. Любомир Хайнов, оперативен директор на дружеството Дънди Прешъс Металс Крумовград, което разработва златното находище.

Експлоатацията на участък “Ада тепе” се извършва по открит способ. Рудникът е дълбок 100 м, дълъг около 900 м и широк около 700 м. Работата започва на 25 юни 2018 г., а първият добив става факт на 3 юли, когато е направено първото производствено взривяване. На 13 март 2019 г. факт става и производството на обогатителната фабрика, когато е получен първият концентрат. Планираната годишна производителност на обогатителната фабрика е 840 000 т руда със съдържание на метал злато 85 700 тр.у. и срок на експлоатация от 8 години.

 

Добив на златосъдържащи руди

Добивът се осъществява с пробиване и взривяване, последвано от товарене и транспортиране на добитата маса. Добитата минна маса последователно се изземва с механизация, транспортира се за преработка и се складира.

За дейността си Дънди Прешъс Металс избират да работят с Елтрак България и Caterpillar. Изборът се насочва към тази комбинация не само заради репутацията на марката, но и заради предложените условия за следпродажбено обслужване и сервиз. Важно място в списъка с критерии заемат и възможностите за анализ и вземането на решения, базирани на данни. Машините Caterpillar разполагат с допълнителни системи CPM за наблюдение на натоварването с материал, което позволява по-точно управление на процесите.

“Системата VisonLink също ни впечатли със своите възможности за предоставяне на информация и анализи. Чрез технологиите Cat LINK суровите данни от оборудването се превръщат в ценна и точна информация, която ни дава картина за работата, техническото състояние и производителността на машинния парк”, казва Борислав Гечев, главен инженер “Производство” в Дънди Прешъс Металс Крумовград и допълва: “Прилагаме в производството си цялата гама от продукти и възможността за интегриране на системите на Caterpillar към системата за ERP на Дънди Прешъс Металс се очаква да направи управлението на производството на злато и сребро изключително ефективно.”

За производството си компанията наема персонал основно от община Крумовград. Това налага изпълнение на сериозна програма за обучение. С подкрепата на Елтрак България през изминалата година са проведени задълбочени обучения на операторите на машини, включително с обучители от Caterpillar. За работата с оборудването на Caterpillar Сабри Али, оператор на минен самосвал, споделя: “Благодарение на обучението, което получих, и постепенното въвеждане в работата нещата се получават. А машината, с която работя, е така изработена, че осигурява лекота и безопасност при работа, независимо от размера.”

Техниката, доставена от Елтрак България за проекта край Крумовград, включва машини от цялата гама на Caterpillar: два булдозера Cat D8T (мощност 360 к.с.) и един Cat D6N (168 к.с.); един челен товарач Cat 988K (работна маса 51 т) и един Cat 938M (16,5 т), оборудван с палетни вилици; автогрейдер Cat 120М2 (18 т); два хидравлични багери Cat 352F2 (51 т) и един 336F (37 т); четири самосвала със шарнирано-съчленена рама Cat 745 (полезен товар 41 т) и четири минни самосвала с твърда рама Cat 770G (полезен товар 42 т); колесен минитоварач Cat 262D и електрокар Cat EP20PN.

 


 


Елтрак България ЕООД
бул.”Европа” 439, София 1331
денонощен телефон: 0700 148 48
София: 02/808 31 81; Бургас: 056/80 68 51
Варна: 052/57 44 00; Ст. Загора: 042/28 00 80
www.eltrakbulgaria.com


Top