Елтрак България, Тодор Спасов: Високата ефективност е основна цел при разработката на всеки един генератор

Енергийна ефективностФирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 4, 2021 • 23.07.2021
Тодор Спасов, продуктов мениджър генератори в Елтрак България, пред сп. Енерджи ревю

 

Кои са последните новости при газовите и дизеловите генератори на Caterpillar?

Caterpillar е световен лидер в производството на дизелови и газови генератори с най-широката гама мощности сред всички основни играчи на пазара. Първият агрегат е проектиран и произведен от компанията през далечната 1939 г. с изходна мощност 75 kW. Към момента серийно се произвеждат модели с изходни мощности от 7,5 до 14 800 kW за дизеловите и от 64 до 10 000 kW за газовите генератори.

Бих акцентирал върху новата серия генератори, насочена към клиенти, които досега не са имали възможността да закупят генератор Caterpillar, най-вече поради бюджетни ограничения. Ценово оптимизираните модели за аварийно захранване от серията GC са с изходни мощности от 33 до 1500 kVA. В никакъв случай цената им не означава спад в качеството. Те имат по-ограничен набор от опции, сравнително унифицирани контролни панели, шумозаглушаващи корпуси, резервоари за гориво и различен набор от механични и автоматични прекъсвачи. При избора си клиентите на Caterpillar вече могат да се възползват и от онлайн платформата www.easypower.cat.com, която е налична и с български интерфейс.

Какви са технологиите, интегрирани в генераторите на Caterpillar, даващи възможност за постигане на оптимална ефективност?

По-високата ефективност, съответно по-ниският разход на гориво, е цел, която изначално се преследва при разработката на всеки един генератор. Новите модели газови генератори от серия G3500H са с електрически КПД до 45% и топлинен КПД 43%, което дава обща ефективност от 87%. Подобни са и параметрите на генераторите от сериите CG132B, CG170B, CG260B. С цел намаляване на инсталационните разходи Caterpillar се старае да унифицира системите за управление на различните модели. Тъй като машините са предназначени за постоянна работа, се извършва и предварителен разчет на възвръщаемостта на инвестицията.

CAT Digital Services разработват модули за следене на основните технически параметри на машината и наличието на аларми или кодове за грешки. Чрез GPS, сателит или Ethernet протокол се дава директен достъп до информация за състоянието и пред нашите сервизни инженери, и пред инженерите в завода. Това подпомага предварителната диагностика, съкращава времето за престой на машината и дава възможност на клиента да следи машините си онлайн.

Кои са най-търсените решения на пазара на газови и дизелови генератори понастоящем?

Пазарът на дизелови генератори се влияе основно от стабилността на електрическата мрежа и профилактиката й, развитието на строителството на специализирани сгради, както и от регулаторните изисквания по част пожаро- и електробезопасност. След пълна либерализация на пазара за електроенергия ще е необходимо по-добро планиране на потреблението и ще се появят клиенти, които ще инвестират в машини за покриване на потреблението на ток с пикови стойности.

Предвид предстоящото затваряне на въглищните централи забелязваме повишен интерес към газовите генератори като децентрализиран източник на електроенергия. Увеличените цени на тока, мрежовите такси за пренос на НН и СрН и желанието на бизнеса да потърси алтернативни решения за производство на електроенергия поражда този интерес, тъй като себестойността на електроенергията от тези машини в момента е доста атрактивна. Единственият проблем са сравнително високата първоначална инвестиция и по-високото ниво на инженеринг, необходимо за инсталацията на такива машини. Така или иначе съм оптимист, че това е добро решение като балансьор на по-големи инсталирани ВЕИ мощности, които са зависими от климатичните условия.

В каква посока ще се развиват генераторите в технологично отношение?

В краткосрочен план ще се набляга основно върху въпросите, свързани с опазването на околната среда, тъй като изискванията за понижаване на емисиите стават все по-строги. Това ще доведе до модернизация на горивните системи за по-равномерно изгаряне на горивото в двигателите с вътрешно горене, което всъщност се случва и в момента. Работи се усилено и по модернизацията на системите за третиране на изгорелите газове, като целта е да се намали ценовият натиск върху крайния продукт, тъй като филтрите за твърди частици, катализаторите за намаляване на СО и системите за намаляване на NOx все още са на твърде висока цена.

В дългосрочен план очаквам да се развиват хибридните технологии, т.е. производството на електроенергия от няколко вида ВЕИ, и по-големи инвестиции в разработката на технологии за изгаряне на алтернативни горива като водород например.www.eltrakbulgaria.com

 

 


Top