РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Елтрак България, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Елтрак БългарияДОКАЗАНО КАЧЕСТВО

Минните машини Cat са с ненадминато качество и вградени най-нови технологии, чрез които достигате максимална
продуктивност с по-ниски разходи за гориво. Чрез интегрираните информационни системи може да следите живота
на компонентите, да подобрите ефективноспа и да намалите оперативните си разходи.

Елтрак България ЕООД
бул."Евроnа" 439, София 1331
денонощен телефон: 0700 148 48
www.eltrakbulgaria.com

София: 02/808 31 81
Бургас: 056/80 68 50
Варна: 052/57 44 ОО
Ст. Загора: 042/28 ОО 80Top