РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ENERGIEWERKSTATT, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ENERGIEWERKSTATTНие мислим за поколенията

Оценка, измерване, планиране и реализация на ветроенергийни проекти

Бъдещето е на страната на този, който знае как да превърне въздуха в чиста енергия. Кранът за газ можеи да бъде затворен, но никой не може да спре вятъра. Този факт ни дава сигурност и независимост. Вятърната енергия е енергията на бъдещето!

Главен офис Австрия:

Energiewerkstatt GmbH, Katztal 37 - A-5222 Munderfing -Austria

T. +437744 20141-0 · F. +437744 20141-41E

office@energiewerkstatt.at

Офис България:

9000 Варна, ул. “Александър Дякович” 45, офис 2

T. +359 52 988140 · мобилен.+359 886020233

E. v.rashev@ews-consulting.bg

www.ews-consulting.bgTop