РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Energiewerkstatt, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ EnergiewerkstattОценка, измерване, планиране и реализация

на ветроенергийни проекти

Бъдещето е на страната на този, който знае как да превърне въздуха в чиста енергия. Кранът за газ може да бъде затворен, но никой не може да спре вятъра. Този факт ни дава сигурност и независимост. Вятърната енергия е енергията на бъдещето!

Главен офис Австрия:

Energiewerkstatt Consulting GmbH

Katztal 37 - A-5222 Munderfing -Austria

Tel: +437744 20141-0 Fax: +437744 20141-41

Email: office@energiewerkstatt.at

Офис България:

EWS Consulting EOOD

9000 Варна, ул. “Александър Дякович” 45, офис 2

Тел: +359 52 988140 Mобилен: +359 886020233

Email: v.rashev@ews-consulting.bgTop