РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Energiewerkstatt, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ EnergiewerkstattБъдещето е на страната на този, който знае как да превърне въздуха в чиста енергия. Кранът за газ може да бъде затворен, но никой не може да спре вятъра. Този факт ни дава сигурност и независимост. Вятърната енергия е енергията на бъдещето!

Оценка, измерване, планиране и

реализация на ветроенергийни проектиTop