РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Energiewerkstatt, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ EnergiewerkstattВятърната енергия е енергията на бъдещето

Да бъдеш в състояние да превърнеш въздуха в чиста енергия означава да имаш бъдещето на своя страна. Това е мотото, с което Е ВЕ ЕС Консултинг ЕООД предлага своите услуги за осъществяване на ветроенергийни проекти - от идеята до изпълнението на проекта, в цяла Европа и специално тук, във Варна.

Какво ни дава вятърната енергия?

Вятърната енергия е идеалната форма на енергия за бъдещите поколения. Всеки е победител: човечеството, околната среда, дори и икономиката ...

Вятърната енергия помага на околната среда

? В Централна Европа вятърът е леснодостъпен като източник на енергия - особено през зимата. Тогава изходната мощност на хидроенергийни станции и слънчеви инсталации е с най-ниските си стойности. Ето защо, вятърна енергия е идеален начин да компенсира този недостиг.

? Използването на енергия от възобновяеми източници се изисква от закона. Производството на вятърна енергия помага да се постигнат както национални, така и международни екологични цели.

? Използването на вятърна енергия вместо фосилните енергоизточници може да забави парниковия ефект и да подсили екосистемите.

? Вятърните турбини съдействат за допълнително използване на земеделската земя и правят излишни ядрените централи.

? По време на 20-годишния си живот, една вятърна турбина произвежда около 55 пъти повече енергия, отколкото е изразходвана за нейното производство.

Как вятърната енергия служи на икономиката?

? Професионалното планиране, инсталиране и експлоатацията на ветрогенератори създава нови работни места.

? Местната вятърна енергия укрепва регионалната икономика и намалява дяла на международния енергиен внос.

? Вятърната енергия почти не предизвиква извънредни разходи. Чрез създаването на възобновяеми енергии се избягва нуждата от използването на вредни горива, които влияят на околната среда и увреждат здравето.

? Вятърната енергия намалява зависимостта от петрол, въглища, уран или природен газ.

? Възстановяването на енергийната стойност на една вятърна турбината е от 3 до 6 месеца. Отнема много кратко време, докато енергията, необходима да се произведе, инсталира и продаде турбината, се компенсира.

? Вятърната енергия увеличава сигурността на енергоснабдяването. По-големият дял на вятърната енергия оптимизира диверсификацията на енергийните доставки.

? Вятърната енергия стабилизира цените на електроенергията.

? По отношение на произведената електроенергия, ветроенергийните съоръжения стават все по-изгодни. Разходите за монтаж, отнесени към един киловатчас електроенергия, са сравними с тези на нова газова електроцентрала.

Вятърната енергия е енергията на бъдещето. Е ВЕ ЕС Консултинг ЕООД е напълно ангажирана с нейното развитие, защото ние мислим за поколенията.Top