Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2017

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2017

Кои са новите финансово изгодни и екологични решения?

В глобален мащаб нараства търсенето на ресурсно ефективни и щадящи околната среда технологии. Състоянието на енергетиката играе ключова роля за конкурентоспособността на една икономика. В днешни дни секторът изисква подобряване на практиките за експлоатация на възобновяемите енергийни източници, за съхранение и спестяване на енергия, като техническите и инженерни нововъведения са задължителни, за да се отговори на предизвикателствата.

Тази година София отново ще бъде място за популяризиране на устойчивите решения в енергетиката. От 7-и до 9-и март в София Виа Експо организира конференцията и изложението Енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE и ВЕ).

КОНФЕРЕНЦИЯТА

7 март

Първа сесия

Модератор: проф. Анна Аладжаджиян

• Управление на енергийния съюз и Пакетът за интелигентна и чиста енергия: Възможности за Югоизточна Европа - Анна Димитрова, EURELECTRIC

• Съфинансиране на проекти за устойчива енергия от европейските фондове - Георги Чавдаров, Европейска инвестиционна банка

• Проект OrbEEt - създаване на енергийно ефективни офиси чрез промяна в поведението на работещите и подобряване на бизнес процесите - Аглика Георгиева, Балканика Енер-джи, България

• Подкрепа за развитие на иновации в сферата на енергиите - Марияна Хамънова-Рондини, Cleantech Bulgaria (представител за InnoEnergy в България)

• BioRES: Центрове за логистика и търговия с биомаса - Концепция за създаване на устойчива регионална доставка на дървесна биомаса - Николай Каканаков, Национална асоциация за биомаса, България

• В4B - подпомагане на европейския бизнес как да използва биомасата за отопление? - проф. Анна Аладжаджиян, Национална асоциация за биомаса, България

• Ноу-хау и технологии от Аржентина в сектора възобновяема енергия - Н. Пр. Алберто A.M. Труеба, Посолство на Аржентина в България

Втора сесия - Геотермалната енергия и нейното приложение

Модератор: проф. Александър Георгиев

• Геотермалната енергия и нейното устойчиво влияние. Как геотермалните ресурси допринасят за нашето благосъстояние? - д-р Джулиет Нюсън, Международна геотермална асоциация

• Употреба на геотермалната енергия в балканските страни - настоящ статус и бъдещи перспективи - проф. Робърт Гаврилиуч, Европейски съвет за геотермална енергия

• Подобряване рентабилността на централите с ниско топлосъдържание - турбина с 2 атмосфери налягане - Стефано Консоланди , Exergy, Италия

• Преглед на бългаския геотермален пазар - Васил Кольковски, Българска термопомпена асоциация

• Приложението на геотермалната енергия в Македония - проф. Саня Поповска-Василевска, Македония

Онлайн регистрация до 2 март на http://reg.viaexpo.com/

ИЗЛОЖЕНИЕТО

Директни изложители от Австрия, България, Германия, Италия, Дания, Литва, Чехия, Швейцария и др. ще вземат участие. Австрия е стратегически партньор за 8-ма поредна година. Постиженията на австрийските компании ще се демонстрират на Австрийския павилион, реализиран с подкрепата на Advantage Austria Sofia.

Какви продукти и услуги в областта на зелената енергетиката ще бъдат представени?

• Хибридни системи за автономно захранване

• Най-нови технологии за отопление на биомаса: котли на биомаса, кондензатори за отпадъчни газове, пещи и други видове технологично оборудване за котелни централи на биомаса. Системи с автоматично почистване на горивната камера и топлообменниците

• Леки фотоволтаични покривни панели с отлични механични качества, с новаторска структура и оптимизирано тегло за изграждането на соларни покривни централи, устойчиви на въздействието на градушка и статично натоварване. Системи за съхранение на енергия.

• Финансово изгодни за потребителите системи за когенерация и тригенерация за ефективно охлаждане и оползотворяване на отпадната топлина

• Текстилни и метални въздуховоди за равномерно разпределение на температурата в помещенията

• Различни видове термопомпи за битови и индустриални нужди (геотермални, въздушни и за отработен въздух)

• Услуга „Енергиен одит" и възможностите за поддръжка на вече изградени когенерационни централи

• Система за прогнозиране, балансиране и управление на небаланси, производствени графици и отчети в производството и потреблението на ел. енергия

• Светодиодно улично, индустриално и офисно осветление, както и за домашна употреба. Тази година акцентът е върху високата енергийна ефективност на най-новите 3-та и 4-та генерация тела, както и интелигентната система за управление на уличното осветление.

• Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост.

За повече информация: www.viaexpo.com


Top