Енергийна ефективност на ОВК системи

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2015

Пазарът на съвременни решения за отопление, вентилация и климатизация за бита и индустрията динамично се изменя с постоянното нарастване на изискванията за енергийна ефективност. В настоящия брой на сп. Енерджи ревю си поставихме за цел да ви запознаем със спецификите и предимствата на най-новите технологии в областта. За целта поканихме водещи производители и доставчици на ОВК оборудване на българския пазар да представят актуалните си решения за енергийна ефективност в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията. Коментарите им следват в азбучен ред.
Top