Енергийна ефективност

“Най-зеленият” дейта център в Швейцария, а може би и в Европа, използва най-икономичното охлаждане ServeCool от Hoval...
Как Астра Биоплант достига до водещата си позиция на пазара на биодизел в Европа и какви са най-новите й разработки четете в интервю с управителя на компанията...
Какви са новостите при енергийноефективното охлаждане на центрове за данни?
Ключово изискване към съвременните промишлени ОВК системи е да са с висока енергийна ефективност...
Енергийният одит на промишлени обекти предоставя на компаниите по-ясна картина за енергийното им потребление...

ПРИЛОЖЕНИЯ

Енергийна ефективност в стоманодобива
Пестенето на енергиен ресурс в сектора е от критично значение за гарантиране на конкурентоспособността на промишления отрасъл и минимизиране на въздействията върху околната среда, например генерирането на емисии от парникови ... още
Измервателна техника при енергиен одит
Статията разглежда същността и различните видове енергиен одит, както и основните типове измервателна апаратура, необходими за провеждането му – инструменти за измерване на температура, електрически параметри, горивна ефективност, осветеност и ... още
Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 2
В продължение на темата от миналия брой, в настоящото издание ще обсъдим възможностите за редуциране на енергопотреблението в бояджийските цехове на заводите от автомобилостроенето, както и някои решения за оползотворяване ... още
Мерки за енергийна ефективност при производството на цимент
През последните 30 години се наблюдава подобряване на ефективността на европейската циментова индустрия, което се дължи предимно на масовото преминаване към сухия метод ... ощеСъс сигурност има редица неща, които трябва да обмислите и прецените, когато става въпрос за определяне на енергийната ефективност на вашата компресорна система. Но за да получите изчерпателен преглед на ... още
Решенията за енергиен мениджмънт предоставят систематизиран подход за съхранение, докладване на данни и извършване на изчисления, които да послужат за основа на анализ на енергопотреблението ... още


виж всичкиБРАНШЪТ ГОВОРИ
Neterra, Николай Чакински: Бизнесът осъзнава нуждата и ползите от дейта център услугите

Neterra, Николай Чакински: Бизнесът осъзнава нуждата и ползите от дейта център услугите

Научете повече за технологиите, внедрени в наскоро открития втори център за данни на компанията в София от специалното интервю с Николай Чакински, продуктов мениджър "Колокация" в Neterra ... още
Елтрак България, Тодор Спасов: Високата ефективност е основна цел при разработката на всеки един генератор

Елтрак България, Тодор Спасов: Високата ефективност е основна цел при разработката на всеки един генератор

Продуктовият мениджър генератори в компанията разказва в специално интервю за изданието повече за последните новости в портфолиото на Caterpillar ... още


Top