Енергийна ефективност

Кои са най-актуалните практики и технологии за мониторинг на енергопотребление в индустрията?
Ново разбиране за катализата може да допринесе за огромни енергийни спестявания...
Какви са спецификите във връзка с енергийната ефективност на системите за процесна топлина?
Ключово изискване към съвременните промишлени ОВК системи е да са с висока енергийна ефективност...
Енергийният одит на промишлени обекти предоставя на компаниите по-ясна картина за енергийното им потребление...

ПРИЛОЖЕНИЯ

Измерване и събиране на енергийни данни
Възможностите на интелигентните устройства за измерване и събиране на енергийни данни надхвърлят традиционните функции и играят важна роля в ефективното потребление и намаляването на въздействието върху околната среда ... още
Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни
През последните 5 години енергийните потребности на центровете за данни се запазват относително непроменени, което частично се дължи на преминаването към съоръжения с хипер голям мащаб ... още
Енергийна ефективност в минната индустрия
През изминалото десетилетие фокусът върху енергийния мениджмънт в минната индустрия нараства, като тази тенденция се обуславя от покачващите се енергийни разходи за минните обекти, както и от натиска от властите ... още
Енергийна ефективност в стоманодобива
Пестенето на енергиен ресурс в сектора е от критично значение за гарантиране на конкурентоспособността на промишления отрасъл и минимизиране на въздействията върху околната среда, например генерирането на емисии от парникови ... още
Измервателна техника при енергиен одит
Статията разглежда същността и различните видове енергиен одит, както и основните типове измервателна апаратура, необходими за провеждането му – инструменти за измерване на температура, електрически параметри, горивна ефективност, осветеност и ... още


виж всичкиКак Астра Биоплант достига до водещата си позиция на пазара на биодизел в Европа и какви са най-новите й разработки четете в интервюто с управителя на компанията Димитър Минчев ... още
Научете повече за технологиите, внедрени в наскоро открития втори център за данни на компанията в София от специалното интервю с Николай Чакински, продуктов мениджър "Колокация" в Neterra ... още


виж всички

НАЙ-ЧЕТЕНО
Карлсберг България инвестира в устойчива мобилност и зелена енергия

Карлсберг България инвестира в устойчива мобилност и зелена енергия

Спестеното количество гориво вследствие на обновяването на автопарка възлиза на около 23 тона на годишна база ... още
Как да подобрим енергийната ефективност на компресирания въздух

Как да подобрим енергийната ефективност на компресирания въздух

Със сигурност има редица неща, които трябва да обмислите и прецените, когато става въпрос за определяне на енергийната ефективност на вашата компресорна система. Но за да получите изчерпателен преглед на ... още
По-строгите регулации за емисиите влияят негативно на ръста на пазара на дизелови генератори

По-строгите регулации за емисиите влияят негативно на ръста на пазара на дизелови генератори

Ръстът на пазара на дизелови генератори е обусловен от нарасналите нужди от дизелови генератори в центровете за данни, прекъсванията в захранването заради природни бедствия и по-честите случаи на повреди в ... още


Top