Енергийната борса отчете 7 пъти повече търгувана електроенергия през юли т. г.

ЕлектроенергетикаНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 5, 2020 • 01.09.2020

Енергийната борса отчете 7 пъти повече търгувана електроенергия през юли т. г.

Българската независима енергийна борса (БНЕБ) отчита близо 7 пъти повече търгувана електрическа енергия в рамките на европейския електроенергиен пазар “Ден напред” през юли т. г. в сравнение със старта на сегмента през 2016 г. 

Количеството на търгуваната електрическа енергия е 1505 GWh. На годишна база увеличението на търгуваните обеми е двойно, а спрямо юни 2020 г. – с 42%. Броят на активните участници към този момент е 81, като се счита, че максималният им брой е почти достигнат предвид степента на либерализация и съществуващата законова рамка в страната ни.


Top