Енергийно ефективна тръбна арматура

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 4, 2015

Уважаеми читатели, в настоящия брой на сп. Енерджи ревю ще ви представим някои от широко използваните подходи за повишаване на енергийната ефективност на промишлена тръбна арматура. Публикуваме и експертен коментар по темата на Велислав Петков, мениджър “Индустриален сервиз” във фирма СЕНИ.

Eнергийната ефективност на тръбната арматура е от критично значение за цялостната ефективност и рентабилност на тръбни системи, мрежи и инсталации, използвани в различни битови, търговски и промишлени приложения като топлоснабдяване, парокондензни стопанства, котелни инсталации и др.

Типично за предотвратяване на загубите на енергия в системата под формата на топлина или студ се използват подходи като топлоизолиране на тръбите и елементите на тръбната арматура, нанасяне на защитни енергоспестяващи покрития, специален дизайн на вентилите, клапаните, крановете и т. н., който включва прецизно вътрешно уплътняване и др.

Изолация на тръбна арматура

Обикновено в по-новите обекти тръбите и тръбната арматура се изолират добре още при монтажа, за да се предотвратят загубите на енергия. В по-стари сгради и помещения обаче голяма част от тръбите системи са частично или изцяло неизолирани. Оставени оголени, крановете, вентилите и фитингите могат да станат причина за загубата на големи количества топлина и да костват на собствениците много средства.

Инвестицията за поставяне на топлоизолация върху неизолирани тръби и тръбна арматура обикновено се възвръща за по-малко от година или дори само за няколко месеца, а намаляването на енергийните загуби е осезаемо.

Изолиране елементите на тръбни системи с топлоносител пара или гореща вода

Тръбните системи в абонатни станции, котелни помещения и т. н. обикновено са само частично изолирани с конвенционална топлоизолация. В общия случай изолация е поставена само на тръбите, а арматурата (вентили, кранове, регулатори на налягане и др.) се оставя неизолирана.

Освен до значителни загуби на енергия, това води и до сериозен риск за здравето и безопасността на обслужващия персонал. Оголената тръбна арматура типично е гореща и може да причини изгаряния. В допълнение, в слабо вентилираните сервизни помещения температурата се покачва значително, което води до неприятна и рискова работна среда.

Тръбната арматура обикновено се оставя неизолирана по две причини: елементите са с неправилна форма, която е по-трудно и скъпо да бъде изолирана; крановете, вентилите, регулаторите и т. н. подлежат на регулярна поддръжка, при която изолацията трябва да бъде премахната, за да се осигури достъп.

Жакетни изолации за промишлена арматура

Жакетните изолации (insulation jackets) за тръби и промишлена тръбна арматура са предназначени за топлоизолиране и подобряване на енергийната ефективност. Те служат още за защита на системните компоненти от ниски температури през зимата, както и за предпазване на обслужващия персонал.

За разлика от конвенционалната топлоизолация (от минерална вата, каучук и т. н.), която, веднъж премахната, става неизползваема, изолационните жакети са “подвижни” - те разполагат със специална система за закопчаване и могат да бъдат поставяни и премахвани многократно при поддръжка.

Изработени са от високотехнологични и устойчиви материали и се предлагат в широка гама от модели, форми и размери, подходящи за различните видове тръбна арматура с неправилна форма: тръби, вентили, клапани, кранове, фланци, фитинги, регулатори, помпи, колектори и др.

Енергоспестяващи защитни покрития

Защитните покрития за промишлена арматура изпълняват редица функции: защита от корозия, намаляване на топлинните загуби, контрол на конденза и др. Разходите за полагането им традиционни са по-ниски в сравнение с твърдите изолационни материали, особено при неравни повърхности.

Защитните покривни системи служат като бариера, която блокира излъчването на топлина от тръбата или арматурата, вместо да го забавя, както действат конвенционалните топлоизолации. В зависимост от качествата си, експлоатационните условия и типа на системата и приложението, тези покрития могат да осигурят от 20 до 80% по-висока енергийна ефективност.

СЕНИ: Високотемпературните жакетни изолации и система BELZONA SUPERMETALGLIDE повишават енергийната ефективност на промишлената арматура

ЕКСКЛУЗИВНО


Top