РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Енергийна агенция-Пловдив, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Енергийна агенция-ПловдивЕНЕРГИЙНА
АГЕНЦИЯ
ПЛОВДИВ

Международна конференция
Всички български
интелигентни градове

Енергийна Агенция – Пловдив
бул. Руски 139, ет. 3, офис 301 

тeл.: 032/62 57 54, 032/62 57 55
факс: 032/ 62 57 54
Е-mail: eap@eap-save.eu
www.eap-save.eu
Top