Енерго-Про Енергийни услуги изгради 3 фотоволтаични централи в Кубрат

ВЕИ енергетикaНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 2, 2022 • 30.03.2022

Енерго-Про Енергийни услуги изгради 3 фотоволтаични централи в Кубрат

Енерго-Про Енергийни услуги изгради и свърза 3 обекта за производство на енергия от слънцето за фирма ЕТ Мъдър – Хасан Али Фатме Али в гр. Кубрат. Трите фотоволтаични централи са разположени в града и селата Тертер и Мъдрево. Централите са с пикова мощност от 29,7 kWp всяка. Снабдени са с висок клас инвертори, както и с монокристални модули – по 66 на централа. Конструкцията за обектите в двете села е стационарна двуредова, а за обекта в гр. Кубрат е изпълнена на равен покрив с поставяне на баластни тежести.

И трите изградени обекта разполагат със система за мониторинг и следене на произведената от централата енергия. Общата годишна производителност на електроцентралите ще надхвърля 110 MWh, като произведената електроенергия на тези в Кубрат и Мъдрево ще се продава на преференциални цени, а тази в с. Тертер ще се използва за покриване на част от собственото електропотребление на обекта с продажба на излишното количество в мрежата.
Top