Енерго-Про Енергийни услуги доставя зелена енергия на хотел Park Inn в София

Сп. Енерджи ревю - брой 1, 2017 • 07.03.2017 •

Park Inn Sofia е поредният клиент на Енерго-Про Енергийни услуги, който ще използва енергия, генерирана изцяло от възобновяеми източници, съобщават от компанията. Търговският директор регион Запад в Енерго-Про Енергийни услуги Богомил Недевски връчи на управителя на хотела Андреа Кайзер специалното удостоверение за зелена енергия, гарантиращо, че съответният обект използва електроенергия, произведена единствено от ВЕИ.

“За нас е от голямо значение да развиваме продуктите и услугите, които предлагаме в унисон с природата. Хотел Park Inn има устойчива политика в това отношение и преминаването към използване на 100% зелена енергия е поредната стъпка в тази посока.

“Зелената идея” е заложена в цялостната реализация на туристическия продукт – от осветлението до консумативите, които използваме. Това е нещо, което много от клиентите ни ценят високо, тъй като съвпада и с техните приоритети”, коментира Андреа Кайзер.

От Енерго-Про Енергийни услуги очакват интересът към използването на електроенергия от възобновяеми източници в страната тепърва да нараства. Досега компанията е връчила удостоверения за зелена енергия на Елдоминвест, Кауфланд България, Еко-комплекс Шерба и Дунав прес.

Top