Енерго-Про изгради фотоволтаична централа в Севлиево

ЕлектроенергетикаНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 2, 2021 • 06.04.2021

Енерго-Про изгради фотоволтаична централа в Севлиево

Енерго-Про изгради фотоволтаична централа за фирма Виамат Бис в Севлиево. Проектът включва общо 68 монокристални соларни панела и един трифазен инвертор. Фотоволтаичната електроцентрала е изградена върху покрива на производствената сграда на Виамат Бис върху площ от 445 кв. м, а годишната й производителност е малко над 33,7 MWh. Генерираната енергия ще бъде използвана за собствени нужди на фирмата, а излишното количество ще се продава в мрежата.

Фирма Виамат Бис работи в областта на стоманената промишленост у нас и има почти десетгодишен опит в производството на тръбни месингови детайли за ВиК индустрията. Продукцията си компанията реализира както на територията на България, така и в редица европейски държави.

“От една страна, решението да инвестираме в собствена фотоволтаична електроцентрала дойде, за да покриваме част от разхода си на енергия за производствените цели на нашата фирма, от друга, заради безспорния екологичен ефект при реализацията на подобен проект. Доволни сме, че в партньорство с нашия доставчик на електроенергия Енерго-Про ще допринесем за намаляване на въглеродните емисии и ще оставим нашия отпечатък върху “зеленото” бъдеще на нашата планета”, коментира Михаил Атанасов, управител на Виамат Бис.
Top