Енерго-Про подготвя електроразпределителната мрежа за работа през зимата

Сп. Енерджи ревю - брой 5, 2016 • 13.09.2016 •

Енерго-Про Мрежи стартира редица дейности, с които да подготви електроразпределителната мрежа в Североизточна България за работа при зимни условия. Екипи на дружеството ще извършат обслужване, обходи, инспекции и огледи на всички електроразпределителни съоръжения като подстанции, възлови станции, трафопостове, кабелни линии и въздушни електропроводи на територията на областите Шумен, Добрич, Варна, Русе, Силистра и др.

Специалисти на компанията ще предприемат и спешни ремонти за предотвратяване на аварии, причинени от неблагоприятни атмосферни условия или от по-високото потребление през зимата. Енерго-Про подготвя и собствен автомобилен парк с над 900 автомобила с висока и нормална проходимост, багери, автокранове, автовишки и др.

Енерго-Про Мрежи управлява електроразпределителна мрежа с обща дължина 42 185 км на лицензионна територия от 30 000 кв. м в Североизточна България, като с подготвителните дейности дружеството ще гарантира нормалното и надеждно функциониране на мрежата през зимата.

Top