Енерго-Про участва в пилотен проект за трансформация на енергийните системи FlexiGrid

ЕлектроенергетикаНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 1, 2022 • 18.02.2022

Енерго-Про участва в пилотен проект за трансформация на енергийните системи FlexiGrid

Енерго-Про участва в пилотен проект за трансформация на енергийните системи FlexiGrid, подкрепен от 18 организации от 8 държави. Съсредоточен е върху разработване на различни методи за постигане на гъвкавост (flexibility) в енергийната система и създаване на платформа, базирана на блокчейн технология, която да позволява на електроразпределителните предприятия да купуват тези услуги за гъвкавост на мрежата от производители и потребители.

Проектът стъпва на основата на бурното развитие на IoT чрез разработването на умни измервателни устройства и IoT платформа, която чете данни от тях и ги визуализира. Обмисля се и възможност за интегриране на различни услуги – Energy Apps, които да добавят нови функционалности, като например инструмент за прогнозиране на точките на претоварване на мрежата.

В България ще бъде реализиран демо сценарий, който в тестова среда ще даде информация за това как електроразпределителното дружество може да купува гъвкави услуги от потребители и производители, присъединени към неговата мрежа. На този етап се разработва и тества система, базирана на блокчейн технологията, чрез която Енерго-Про да намира и закупува услуги за гъвкавост от консуматори, производители и потребители, които едновременно произвеждат и консумират енергия (т. нар. просюмъри), присъединени към неговата мрежа. За целта при избрани пилотни клиенти на дружеството ще бъдат инсталирани умни електромери, които ще проследяват тяхното производство/потребление за интервал от 15 минути.
Top