Енергоефект Консулт, Михаел Делийски: Водещо във всяка наша стъпка е търсенето на иновационни схеми

Енергийна ефективностИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 2, 2016

Михаел Делийски, управител на Енергоефект Консулт, пред сп. Енерджи ревю

Бихте ли представили накратко дейността на Енергоефект Консулт? Какви услуги в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници предлагате?

Енергоефект Консулт е специализирана в консултантската дейност в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. Разполага с висококвалифициран и опитен екип от експерти и богат набор от технически средства за осъществяване на обследване за енергийна ефективност и анализиране на потенциала за прилагане на ВЕИ.

Осъществяваме обследвания за енергийна ефективност на индустриални обекти, сертифициране на сгради и контролен мониторинг за оценка на ефекта от въведените подобряващи мерки.

Сред последните големи проекти, изпълнявани от екипите на Енергоефект Консулт, са в ролята на Национален консултант на МРРБ в състава на външно експертно звено по реализация на проект “Енергийно обновяване на българските домове” и Супервайзор към Министерство на енергетиката по проект “Подобряване на енергийната ефективност в 171 публични сгради”, финансиран по фонд Козлодуй.

Енергоефект Консулт е партньор по проекта “Подобряване на знанията и уменията на администрацията в областта на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници”. Как се реализира проектът и какви резултати очаквате да постигнете?

Ние не се притесняваме да предадем нашия дългогодишен опит в областта на съвременните технологии и оценката на възможностите за повишаване на енергийната ефективност във всички аспекти на националната икономика.

Като водещи лектори в обученията “Интелигентно потребление на енергия и енергийна ефективност” към АУЕР, “Възобновяеми енергийни източници” и “Енергийна ефективност в МСП от Западни Балкани” към Балканската асоциация на средния бизнес и “Европейски енергиен мениджър” (EUREM) под шапката на WIFI - България, нашите експерти представят по изключително атрактивен и изцяло практически подход методите и средствата за повишаване на енергийната ефективност и прилагането на възобновяеми енергийни източници.

Към момента е в ход проект “Подобряване на знанията и уменията на администрацията в областта на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници”, който е финансиран от ФМ на ЕИП. Съвместно с ВУЗФ, Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие и норвежкия партньор Норск енерджи, Енергоефект консулт предоставя своето ноу-хау пред всички специалисти от държавната и местна администрация.

Печелившата схема на провеждане на тези обучения, отнемайки едва два дни от безценното време на обучаваните и залагането изцяло на практически методи за изясняване на проблемите в сферата на ЕЕ и ВЕИ, дават своето отражение в пълните зали и удовлетворението на участниците. Нашето предимство се крие в практиката, практиката и отново практиката. Така сухата и трудно разбираема материя се възприема по лесен и забавен начин.

Като следствие от изпълнението на този проект, ние далеч надхвърляме предварително заложените индикатори по много успешен начин. За нас е чест и удоволствие да чуем от участниците, че след срещата с нашите експерти са променили отношението си към проблемите на ЕЕ и ВЕИ, и че вследствие на придобитите нови знания ще могат да осъществят нови и успешни проекти.

Разкажете на читателите на сп. Енерджи ревю за някои от актуалните проекти, по които работите в момента.

Освен повсеместното участие в обучителни семинарни цикли, нашите екипи осъществяват енергийни обследвания във водещи индустриални предприятия в цялата страна. Столичен автотранспорт, Херти и др. са само малка част от проектите, които осмислят натовареното ни ежедневие.

Макар и с малко забавяне, стартират дейностите по изпълнение на програмите за новия програмен период 2016-2020 г. Екипът на Енергоефект консулт може да окаже пълно съдействие при цялостната подготовка и управлението на инвестиционните проекти, свързани с подобряване на ЕЕ и внедряването на ВЕИ.

Водещо във всяка наша стъпка е търсенето на иновационни схеми, които прилагаме под мотото: “Най-евтината енергия е спестената енергия”.
Top