РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Енергоефект Консулт, Списание Енерджи ревю - брой 6, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Енергоефект КонсултНа нас може да се доверите при:

Оценка за съответствие на инвестиционни проекти

за енергийна ефективност.

Обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност.

Проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли.

Проверка за енергийна ефективност на климатични инсталации.

Обследване на промишлени системи.

Консултации в сферата на енергийната ефективност

и възобновяемите енергии.

Енергоефект Консулт ЕООД

1618, гр. София, ж.к. Красно село, бл. 184, ет. 1, ап. 1Тел. : +359 2 955 60 93 - Офис, GSM: +359 888 72 96 63,E-mail: office@eefect.com,

Website: www.eefect.com

Най-евтината енергия е спестената енергия!Top