РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Енергоефект Консулт, Списание Енерджи ревю - брой 6, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Енергоефект КонсултНа нас може да се доверите при:

Оценка за съответствие на инвестиционни проекти за енергийна ефективност.

Обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност.

Проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли.Проверка за енергийна ефективност на климатични инсталации.

Обследване на промишлени системи.Консултации в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергии.

Сертифициране по ISO 50001.

Оценка на енергийни спестявания.

Енергоефект Консулт ЕООД

1618, гр. София, ж.к. Красно село, бл. 184, ет. 1, ап. 1,Тел. : +359 2 955 60 93 - Офис

GSM: +359 888 72 96 63,E-mail: office@eefect.com, Website: www.eefect.com

Най-евтината енергия е спестената енергия!Top