Енергоимпорт-експорт, инж. Петко Михайлов: През годините развихме обширно портфолио от услуги и успешни реализации

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2020 • 20.03.2020

През годините развихме обширно портфолио от услуги и успешни реализации

 

Инж. Петко Михайлов (Управител), Енергоимпорт-експорт, пред сп. Енерджи ревю


Енергоимпорт-експорт е компания с над 24-годишна история. Представете накратко предлаганите от Вас услуги в областта на енергетиката на читателите на списанието.

Сред основните услуги в портфолиото ни е диагностиката на електрически машини-генератори, трансформатори, електродвигатели. В този сегмент предлагаме също и определяне на остатъчния ресурс на оборудването.

Други услуги, от които клиентите ни могат да се възползват, са ремонт и реновиране на електрически машини, апарати, съоръжения, както и регенерация на трансформаторно и турбинно масло. Фирмата ни извършва още монтаж и изпълнение "под ключ" на нови енергийни инсталации.

През годините имате редица успешни реализации в обекти като електроцентралите от комплекс Марица Изток, Мини Марица Изток и АЕЦ Козлодуй. Кой от изпълнените досега проекти бихте определили като най-значим и защо?

Ключовите проекти, реализирани от фирмата ни, са много. Взехме участие в японския проект по модернизация на старата част на ТЕЦ Марица-изток 2, както и в модернизацията на 5-и и 6-и енергоблок на АЕЦ Козлодуй, където извършихме подмяна на системите за безопасност на реакторите.

Значима реализация беше и участието ни в изграждането на комплекса за сепариране и утилизация на радиоактивните отпадъци в Игналинската АЕЦ в Литва. Сред важните референтни проекти на Енергоимпорт-експорт бих искал да спомена и изпълнението на договор за текущи ел. ремонти на съоръженията в Лукойл Бургас.


По какви проекти работите понастоящем? С кои компании производители на оборудване и резервни части за сектора си сътрудничите?

Към момента сме ангажирани с текущи ел. ремонти на съоръженията и инсталациите в Лукойл Бургас, както и с реновиране на силови трансформатори. Част от актуалните проекти, по които работим, е и подмяната на разединители и прекъсвачи в ОРУ 110 kW в КЦМ Пловдив.

През годините успешно си партнираме с българските подразделения на Сименс, GE и Шнайдер Електрик, с руската РЭМ и др.


Какви са приоритетните цели в плана Ви за развитие? Предвиждате ли разширение на дейността на компанията и в каква посока?

Планираме диверсификация на фирмените дейности цел постигане на по-голяма гъвкавост в борбата за оцеляване на пазара. Предвиждаме също разработване на технология, както и доставка на необходимите инсталации за извличане на вторичен ресурс от шлаки на пирометалургичното производство.

Енергоимпорт-експорт ООД

Стара Загора, ул. „Св Княз Борис I” 93
тел./факс: 042 604 832
e-mail: office@enimex-bg.com

 

 


Top