Energomonitor Bulgaria внедри интелигентни системи за мониторинг на енергийното потребление

НакраткоСп. Енерджи ревю - брой 2, 2019 • 16.04.2019

Energomonitor Bulgaria внедри интелигентни системи за мониторинг на енергийното потребление

През февруари и март т. г. Energomonitor Bulgaria успешно финализира два проекта за внедряване на интелигентни системи за онлайн мониторинг и контрол на потреблението на енергия от производствени машини, съобщиха от компанията. Изпълнението е част от проекти за повишаване на енергийната ефективност в производствени предприятия BG16RFOP002-3.001 “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”, финансирани от ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и съфинансирани от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

В завода на Нитекс, с. Боголин, община Сатовча за производство на тъкани и плетени ластици, ленти, шнурове и др. е внедрена Интелигентна система за автоматизиран енергиен мониторинг и контрол за измерване на енергия на общо 5 точки. Измерването се осъществява с уредите Energomonitor Optosense и Energomonitor Thermosense TriPoint, а визуализацията на данните в реално време със софтуера Energomonitor. Проектът е финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБВП) №BG16RFOP002-3.001-0815-C01 за подобряване на енергийната ефективност в предприятието.

Интелигентна система за автоматизиран енергиен мониторинг за контрол на консумацията на електроенергия в реално време беше внедрена и в производственото предприятие за тетрадки и календари Бивалвия, гр. София. Тя е част от проект за “Внедряване на енергийно ефективни решения за засилване на конкурентните предимства на Бивалвия ООД”, финансиран по ДБВП № BG16RFOP002-3.001-0652-C01. Системата включва онлайн мониторинг на потреблението на електроенергия на 5 производствени машини с Energomonitor Optosense и онлайн визуализация на данните със софтуера Energomonitor.

От компанията допълват, че е в процес на изпълнение подобен проект в производственото предприятие “Хранинвест-Хранмашкомплект” АД, част от Холдинг Загора, гр. Стара Загора.


Top