РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Енергомонитор, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕнергомониторЕНЕРГОМОНИТОР - УМНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА

Онлайн енергиен мониторинг в реално време

Децентрализирано измерване и пълен контрол над разходите на енергия от производствени машини, цехове, офиси, административни сгради, отделни консуматори, като бойлери, чилъри, асансьори и др.

- Интегрирана система - софтуер и хардуер за измерване на електроенергия, природен газ, вода, температура, влажност и СО2
- Безжично радиочестотно предаване и запис на данните на 1 минута, Chirp протокол 433MHz
- Съхранение на данните в облак, архив и сравнение с предишни периоди
- Визуализация на потреблението в реално време в kWh/l и в лева
- Отваряеми токови трансформатори за моно и трифазно измерване на електроенергия- 80A, 300A
- Plug&Play- лесна и бърза инсталация
- Експорт на данни, седмични и месечни доклади по имейл
- Без допълнителни такси и комисиони

www.energomonitor.bg
Top