РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕНЕРГОСЕРВИЗ, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕНЕРГОСЕРВИЗВече 5 години ЕнергоСервиз работи в сферата на сервизната и инженерингова дейност по проектиране, оптимизиране и поддръжка на цифрови системи в ТЕЦ и АЕЦ и системи за радиационен мониторинг на околната среда.

За периода от създаването си до сега компанията се е доказала като предсказуем, прозрачен и последователен партньор на своите клиенти и доставчици.

ЕнергоСервиз е изключителен представител на фирма APANTEC LLC САЩ и е ексклузивен партньор на Westinghouse Electric Company LLC САЩ.

Централно управление:

София 1797, жк. Изгрев, ул. „165” № 3

сграда на МОНТАЖИ ЕАД, ет. 8

тел.: 02/ 871 00 96, 02/ 871 38 07, факс: 02/ 871 00 96

Козлодуй 3321, площадка „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

сграда „Сграда на инженерен корпус

управление „Инвестиции и Модернизация” на АЕЦ”, офис 105

тел.: 0973/ 7 20 94; 0973/ 80 135, факс: 0973/ 7 26 45Top